Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

DOWNLOAD.no | 22. september 2018

Scroll to top

Top

No Comments

Daminion: Strukturering av bilder

Daminion: Strukturering av bilder
Redaksjonen Download

Daminion hjelper deg til systematisering av bilder med tagging og mappearkivering.

Daminion er en programvare egnet for bedrifter som daglig bruker et stort antall eller spesifikke sett med bilder, og vil hente maksimal verdi ut fra dem. Grensesnittet i Daminion er utviklet med sikte på logisk bruk, slik at en vanlig PC-bruker kan få det beste ut av programmet. Selv for en uerfaren bruker, gir Daminion en trinnvis veiviser som viser forskjellige måter å samarbeide med kollegaer, samtidig som du utfører en rekke handlinger med bilder. Daminion er enkelt å bruke og lett å forstå. Katalogiser bilder inne logiske strukturer, som mapper, pakket med et stort antall praktiske måter å merke, tagge eller legge noen form for detaljer til et bilde eller hele sett. Enda mer, kan alle mapper bli kartlagt via verdenskartet og med grunnleggende EXIF-data. Alle data legges til mappen med bilder eller mappene kan enkelt synkroniseres til serveren som gir en mulighet for samarbeid med medlemmer fra hele verden. Du trenger likevel ikke være stor i størrelse for å ha glede av programmet. Selv en liten bedrift, kan få store fordeler med denne programvaren. En egen funksjon for å ivareta versjoner, er innebygd i programvaren, slik at ingen av arbeidene eller prosessene som allerede er gjort, kan bli slettet. Programmets oppbygging er strukturert med logikk på venstre, midten og høyre side. Venstre side er spekket med menyer som tillater brukerne å legge inn data relatert til et bilde med mappeplassering, kameramodell, farge, kameralinser, opprettelsesdato og klokkeslett. I tillegg finnes en liste over lagrede søk, som bidrar til å spare tid om du ofte søker etter samme informasjon. På høyre side er det et panel som viser hendige egenskaper og informasjon knyttet til hvert bilde i en mappe, slik at brukeren kan kontrollere størrelsen på bildet, formatet på bildet og DPI. På høyre nedre del av grensesnittet finnes kartet over verden, som dersom utfylt med tilhørende data, er en god måte å finne bilder som inneholder informasjon for visse deler av verden. Det er også et sett med ekstra handlinger som funksjon for å sende e-post, åpne i ekstern editor, og eksport til PDF. Alt dette gjør Daminion til et nyttig verktøy for å jobbe med bilder på daglig basis. Du kan få stor nytte av programmet som en enkel fotograf for oppbevaring og gjenfinning av bilder. Programvaren er skapt i tråd med en brukers behov og et verktøy av høy kvalitet.

Du kan laste ned programmet her. Du trenger passordet fra HjemmePC nr. 5 (mai).

Daminion

[private Levels=»abonnent», pluss»]

Som leser av HjemmePC kan du få en gratis lisens til standardversjonen av programmet, ved å klikke deg inn her: http://daminion.net/service/daminion-basic-hjemmepc

[/private]

 

Submit a Comment